Blågårdens Sogn er som fællessogn det første af sin art i Danmark. I 1999 blev Blågårdens Sogn født som en sammenlægning af tre gamle sogne, og deres kirker på indre Nørrebro blev slået sammen til ét sogn. 


Blågårdens Sogns kirker har hver sin funktion. 
Brorsons Kirke er børne- og ungdomskirke, og Hellig Kors Kirke er en kulturel kirke med mere traditionelle, kirkelige handlinger samt fokus på musik og debat.